سرگرمیمهارت

بارگیری

فرض کنید بعد از شیوع کرونا انواع راه های حمل و نقل راه افتاده و می خواهیم کشتی و کامیون و هواپیما را پر از بار کنیم و به مقاصد مختلف ارسال کنیم از شما کمک می خواهیم تا به بهترین نحو این کار انجام ...

ادامه مطلب
کاردستیمهارت

قلم پر

دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک قلم پر بسیار زیبا درست کنیم. اما ما برای درست کردن این کاردستی از خود پر استفاده نمی کنیم بلکه به کمک کاغذ خودمان پر را درست می کنیم. دانلود فایل آموزش ساخت ق...

ادامه مطلب