کاردستیمهارت

قلم پر

دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک قلم پر بسیار زیبا درست کنیم. اما ما برای درست کردن این کاردستی از خود پر استفاده نمی کنیم بلکه به کمک کاغذ خودمان پر را درست می کنیم. دانلود فایل آموزش ساخت ق...

ادامه مطلب
کاردستیمهارت

تا کردن نامه

دوستان‌عزیز‌آیا ‌شما ‌تا‌ به ‌حال ‌برای‌کسی ‌نامه ‌نوشته‌اید؟ ‌اگر‌جوابتان ‌مثبت‌ است،‌حتماً ‌بعد ‌از‌ نوشتن ‌نامه ‌آن‌ را ‌تا ‌کرده ‌اید‌ و‌در‌یک‌ پاکت‌ قرار‌دادید. امروز می خواهم به شما روش جالبی ب...

ادامه مطلب