سرگرمیمهارت

بارگیری

فرض کنید بعد از شیوع کرونا انواع راه های حمل و نقل راه افتاده و می خواهیم کشتی و کامیون و هواپیما را پر از بار کنیم و به مقاصد مختلف ارسال کنیم از شما کمک می خواهیم تا به بهترین نحو این کار انجام ...

ادامه مطلب
سرگرمیمهارت

برفروبی

توی هوای بهاری این روزها به نظرتون کجا برف پیدا میشه جز روی کوه ها؟ در بازی معرفی شده در امروز باید بتوانید به بهترین نحوه پارکینگ پر از برف رو پاک کنید، البته یک خودرو مخصوص این کار هم به شما دا...

ادامه مطلب