معیشتوصیت امیر

کلام پدر

 به یقین بدان که تو هرگز به آرزویت دست نخواهی یافت، و از اجل روی نتوانی برتافت، و به راه کسی هستی که پیش از تو می شتافت. پس آنچه را می خواهی آسان گیر و در آنچه به دست می کنی طریق نیک را بپذیر راه چه ...

ادامه مطلب
این‌گونه باشیممعیشت

آمادگی برای مرگ را از خداوند طلب کنیم

 اللهم ارزقني التجافى عن دار التمور والإنابة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت خدایا دوری گزیدن از خانه غرور و فریب دنیا را روزی من فرما و هم بازگشت به سوی خانه جاویدانن و هم آمادگی...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

کلام پدر

 بدان تو در منزلی هستی که از آن رخت خواهی بست، و خانه ای که بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست و در راهی هستی که پایانش آخرت است، و شکار مرگی که گریزنده از آن نرهد، و آن را که جوید بدو رسد و از دست ند...

ادامه مطلب